5 kysymystä lastensuojelun tulevaisuudesta: Maija Haapala

Näkökulma | Maija Haapala | 20.5.2022

Jaa artikkeli

5 kysymystä lastensuojelun tulevaisuudesta -juttusarjassa eri alojen ammattilaiset tekevät ajatusmatkan viiden vuoden päähän ja kertovat, miltä lastensuojelun maailma tuolloin näyttää heidän visioissaan, haaveissaan sekä toiveissaan. 

 Tällä kertaa ajatuksiaan lastensuojelun tulevaisuudesta on avaamassa Maija Haapala.

Olet 5 vuoden päässä lastensuojelun tulevaisuudessa. Mikä on muuttunut? 

“Lastensuojelutyön käytäntö, tutkimus ja kehittäminen muodostavat eheän, näyttöön perustuvan kokonaisuuden niin hyvinvointialueilla kuin kansallisestikin. Tutkimusta tehdään käytännön työn ohessa, poikkitieteellisesti ja siihen on sekä sujuvat rakenteet että resursoitu aikaa ja rahaa. Tutkimuksesta saatu tieto ja tulokset luovat sujuvan jatkumon kehittämiseen ja tulosten implementointiin käytännössä. Lastensuojelun tutkimuksen keskiössä on sosiaalityön ja lastensuojelun eettiset periaatteet, kuten lapsen ja perheen osallisuus, voimaantuminen ja valtaantuminen ja sosiaalinen hyvinvointi sekä sellainen vaikuttavuustutkimus, joka allekirjoittaa nämä sosiaalityön arvot.” 


Millaista työ lastensuojelun kentällä nyt on? 

“Lastensuojelun kentällä työ on vaikuttavampaa, kun käytössä on tutkimukseen perustuvaa ajankohtaista tietoa niin ilmiöistä kuin interventioistakin, tutkimusta tehdään osana lastensuojelutyötä ja asiakkaat ovat mukana tutkimuksessa ja kehittämisessä. Sosiaalityöntekijällä on aikaa niin asiakas- kuin tutkimus- ja kehittämistyöhön ilman, että mikään on toisaalta pois.”


Millaista lastensuojelutyö on sinun näkökulmastasi/sinun työssäsi? 

“Lastensuojelutyö on kansallisesti aidosti vaikuttavaa. Sitä pystyy tehdä laadukkaasti, kun on tietoa sekä ilmiöistä että siitä, mitkä tekijät tekevät lastensuojelusta vaikuttavaa ja millä edellytyksillä se mahdollistuisi. Tällöin kehittämistyö Pesäpuun, hyvinvointialueiden ja eri organisaatioiden kanssa on verkostomaisempaa, systeemistä ja ketterää samaan suuntaan kohti yhteisiä tavoitteita. Lastensuojelutyö näyttäytyy myös kootulta ja koostuneelta, kun jaamme yhteisen ymmärryksen lapsuuden erityisyydestä, lapsen haavoittuvuudesta ja lasten suojelusta. Lasten kokemuksissa lastensuojelussa ei enää kuulu se, ettei tule kuulluksi – lastensuojelutyössä tulipalojen sammuttelu on historiaa.”


Miten työ palvelee asiakkaita? 

“Yhteisen ymmärryksen jakaminen ja konkreettinen työ tutkimusperustaisen, vaikuttavan lastensuojelutyön eteen mahdollistaa laadukkaan työn. Se myös tarkoittaa asiakkaalle parempia, tehokkaampia palveluita. Lisäksi se tarkoittaa luottamusta ja säännöllisiä kohtaamisia. Kaikki tämä tieto on myös helposti ja saavutettavasti avointa asiakkaille, sen lisäksi että asiakkaat itse pystyvät vaikuttamaan niin lastensuojelun kehittämiseen kuin yhteisen tietopohjan luomiseen.”


Mitä askeleita otettiin 5 vuotta sitten, jotta tämä parempi lastensuojelutyön maailma alkoi tulla mahdolliseksi? 

“Viisi vuotta sitten luotiin vahvat alueelliset tutkimuksen, kehittämisen ja lastensuojelun erityisen osaamisen alueelliset verkostot, Lastensuojelun Akatemiat, jotka toimivat yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Myös kansallisesti asia nähtiin tärkeäksi, joten lastensuojelun erityiskysymysten ratkaisemiseksi Lastensuojelun Akatemian tueksi perustettiin kansalliset rakenteet yhteistyössä valtionhallinnon toimijoiden kesken. Tiedolla vaikuttavan lastensuojelutyön edellytyksistä vaikutettiin myös päättäjiin. Näin tehtiin myös poliittisesti merkittäviä päätöksiä, joilla panostettiin laadukkaan lastensuojelun rakenteisiin ja tutkimusrahoitukseen.”

 

Esittelyssä Maija Haapala

Maija Haapala (YTM) on väitöskirjatutkija, laillistettu sosiaalityöntekijä ja sosionomi (AMK). Työkokemusta lastensuojelusta Maijalla on 10 vuotta.

Maija työskentelee erityisasiantuntijana Pesäpuu ry:n Hatkassa -hankkeessa. Vapaa-ajallaan hän tekee TikTokissa @sossut -tilillä vaikuttamistyötä lastensuojelutietoisuuden lisäämiseksi, lastensuojelun mielikuvien muuttamiseksi ja lasten oikeuksien edistämiseksi

 

Maija Haapala

Erityisasiantuntija Pesäpuu ry, sosiaalityöntekijä (YTM) ja sosionomi (AMK)