5 kysymystä lastensuojelun tulevaisuudesta: Onni Westlund

Näkökulma | Onni Westlund | 28.3.2022

Jaa artikkeli

5 kysymystä lastensuojelun tulevaisuudesta -juttusarjassa eri alojen ammattilaiset tekevät ajatusmatkan viiden vuoden päähän ja kertovat, miltä lastensuojelun maailma tuolloin näyttää heidän visioissaan, haaveissaan sekä toiveissaan. 

Lapset kävelevät pellolla

 

Juttusarjan ensimmäisessä osassa matkalle lähtee kehittämispäällikkö Onni Westlund

Olet 5 vuoden päässä lastensuojelun tulevaisuudessa. Mikä on muuttunut? 

“Lapset, nuoret ja perheet saavat juuri sellaista apua, jota he tarvitsevat. Lastensuojelu perustuu entistä enemmän yhdessä tekemiseen ja kumppanuussuhteisiin niin lasten, nuorten ja perheiden kanssa kuin moniammatillisesti muiden ammattiryhmien kanssa. Lapset, nuoret ja perheet on otettu aktiivisesti mukaan lastensuojelun palvelujen kehittämiseen ja niiden vaikuttamiseen julkisella, yksityisellä ja kolmannella sektorilla. He tulevat kuulluiksi omassa asiassaan, palvelujen kehittämisessä ja niistä päätettäessä.  Lastensuojelussa on enemmän ryhmämuotoista ja yhteisöllistä tukea yksilötyöskentelyn rinnalla. Ammattilaiset saavat työstään työn vaativuutta vastaavan korvauksen, heillä on mahdollisuus kehittyä ja kehittää osaamistaan ja työtään. Työntekijöihin luotetaan ja asioita tehdään yhdessä. Lastensuojelussa työskennellään ja sitä johdetaan tietoon perustuen” 


Millaista työ lastensuojelun kentällä nyt on? 

“Ammattilaiset viihtyvät omassa työssään, kokevat saavansa itse määritellä tekemisen tapoja lasten, nuorten ja perheiden parhaaksi ja heillä on riittävästi tukea työn tekemistä varten. Lastensuojelussa työpaikkoja vaihdetaan uusien ja mielenkiintoisten mahdollisuuksien avautuessa, ei sen takia, että työ kuormittaa liikaa tai sitä ei pysty tekemään niin hyvin kuin toivoisi. Työntekijät voivat siirtyä eteenpäin luottavaisesti, sillä työntekijävaihdokset hoidetaan suunnitelmallisesti, ja he voivat luottaa asiakkaidensa saavan asianmukaista ja ammattimaista tukea jatkossakin. Lastensuojelun yhteistyö eri toimijoiden kanssa toimii ja lastensuojelun ei tarvitse ratkoa haastavia tilanteita yksin”


Millaista lastensuojelutyö on sinun näkökulmastasi/sinun työssäsi? 

“Minä puuhastelen edelleen kehittämis- ja vaikuttamistyön äärellä. Rohkaisen, tuen ja mahdollistan lastensuojelun laadun lisääntymistä”


Miten työ palvelee asiakkaita? 

“Lapset, nuoret ja perheet saavat juuri sellaista tukea, kuin he tarvitsevat ja työtä tehdään kumppanuudessa heidän kanssaan. Aina ei vieläkään voida toimia niin, että jokainen olisi samaa mieltä kaikesta, mutta jokaisella on tunne siitä, että heidät on nähty ja heidän näkemyksensä on huomioitu.  Lastensuojelu ei ole enää mörkö – jokainen Suomessa asuva ihminen saa lastensuojelusta apua, jos sitä tarvitsee. Lastensuojeluun luotetaan ja sen arvo tunnustetaan. Lastensuojelun asiakkuutta ei tarvitse enää hävetä, siihen ei liitetä haitallisia ennakkoluuloja eikä ketään kiusata sen takia”


Mitä askeleita otettiin 5 vuotta sitten, jotta tämä parempi lastensuojelutyön maailma alkoi tulla mahdolliseksi? 

“Toimijat verkostoituivat entistä vahvemmin, tunnistivat yhteiset haasteet ja työskentelivät yhdessä haasteiden ratkaisemiseksi. Kaikesta ei oltu aluksi samaa mieltä, mutta tunnistetiin yhdessä tekemisen mahdollisuudet, joka mahdollisti systeemisen muutoksen käynnistymisen. Yhdessä vaikutettiin niin toimintaympäristöön ja rakenteisiin kuin työn tekemisen tapoihin sekä lastensuojelun julkisuuskuvaan”

 

Esittelyssä Onni Westlund

 

"Työskentelen kehittämispäällikkönä valtakunnallisessa lastensuojelun kehittämisyhteisö Pesäpuu ry:ssä. Viimeiset viisi vuotta olen työskennellyt erityisesti lastensuojelun sijaishuollossa asuvien ja asuneiden nuorten osallisuuteen ja kokemusasiantuntijuuteen liittyvien kysymysten äärellä. Vuoden 2022 maaliskuun alusta alkaen siirryn Pesäpuussa uuteen Hatkassa – Sijaishuoltopaikasta luvatta poistuminen ja sinne palaamatta jättäminen -kehittämishankkeeseen. Lastensuojelu on intohimoni ja suurin kiinnostuksen kohteeni. Mulla on asiat ihan hyvin, joten tykkään tehdä niitä asioita, jotka koen itse merkityksellisenä. Töiden ohella opiskelen sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan maisteriohjelmassa Itä-Suomen yliopistossa, puuhastelen parissa hallituksessa ja ylläpidän Facebookissa Sosionomien uraverkosto ja Sosiaalialan viestintäverkosto -ryhmiä. Vapaa-ajalla kiinnostaa kirjat, sarjat ja kavereiden kanssa hassuttelu"

 

Onni

Onni Westlund

Kehittämispäällikkö Pesäpuu ry, sosionomi (AMK)