Anna hyvän kiertää: Mia Salmelan terveiset Hanna Vehniäiselle

Ihmiset ja ilmiöt | Mia Salmela | 20.6.2024

Jaa artikkeli

Anna hyvän kiertää on juttusarja, jossa toinen ammattilainen kehuu ja kiittää ammattilaista, joka on tehnyt hänen työpäivästään paremman aiemmin tai ajankohtaisesti.

 

 

Kuka olen?

Olen johtava sosiaalityöntekijä Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen lastensuojelun avohuollon Idän toimipisteessä. Toimin systeemisen työotteen kouluttajana hyvinvointialueella sekä toimin johtavana sosiaalityöntekijänä seitsemälle alaiselle (6 sosiaalityöntekijää, 1 erityissosiaaliohjaaja). Koko tiimi työskentelee systeemisen työotteen mukaisesti ja pyrin johtamisessa tukemaan työntekijöiden kehittymistä systeemisyydessä sekä edistämään omalta osaltani työotteen käyttöä myös muissa tiimeissä. Olen työskennellyt Tikkurilassa lastensuojelun avohuollossa nyt 11 vuotta sosiaalityöntekijänä ja nykyisin johtavana sosiaalityöntekijänä.

 

 

Ketä haluan kehua ja miksi?

Haluaisin kehua aiempaa lähiesihenkilönäni Hanna Vehniäistä. Hannasta tuli lähiesihenkilöni maaliskuussa 2023.

Haluan kehua Hannaa siitä, että hän osaa kohdata alaisensa, kuulla ja ottaa vastaan välillä hyvin hankaliakin asioita. Hanna on perusluonteeltaan positiivinen, innostuva ja pyrkii kehittämään sekä omaa että alaistensa työtä. Hän on jämäkkä, johdonmukainen ja samalla lempeä sekä ymmärtäväinen. Hanna on työlleen omistautunut ammattilainen, joka osaa ottaa ja myös kantaa vastuuta. Hannalla on kyky ymmärtää monimutkaisiakin ajatusrakennelmia sekä keino visualisoida ja selkeyttää suunnitteilla olevia asioita. Onhan hän myös huumorintajuinen ja hauskaa seuraa! 
 

 

Mistä on kyse?

Haluamme nostaa valokeilaan ammattilaisia, jotka teoillaan, toiminnallaan, puheellaan, uusilla keksinnöillään, opettamistaidoillaan, hiljaisella tiedollaan tai vuorovaikutus- ja kohtaamisosaamisellaan tekevät lastensuojelusta parempaa, ja kiittää heitä.

Mia Salmela

Sosiaalityöntekijä (YTM) ja systeemisen työotteen kouluttaja