Anna hyvän kiertää: Päivi Petreliuksen terveiset Laura Ylirukalle

Ihmiset ja ilmiöt | Päivi Petrelius | 17.4.2023

Jaa artikkeli

Anna hyvän kiertää on juttusarja, jossa toinen ammattilainen kehuu ja kiittää ammattilaista, joka on tehnyt hänen työpäivästään paremman aiemmin tai ajankohtaisesti.

 

Kuka olen?

Olen yrittäjä, työnohjaaja ja kouluttaja, taustaltani sosiaalityöntekijä YTT. Työskentelen omassa yrityksessäni, Curiosassa. Teen pääosin ryhmätyönohjausta systeemisellä, dialogisella ja voimavarakeskeisellä työotteella. Koulutan ja valmennan työyhteisöjä ja organisaatioita lapsi- ja perhepalveluissa sekä kouluissa systeemiseen työotteeseen.  Olen aikaisemmin työskennellyt mm. Espoon kaupungilla lastensuojelun asiantuntijana ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella lastensuojelun kehittämispäällikkönä.

 

Ketä haluan kehua ja miksi? 

Haluan kehua Laura Ylirukaa. Olen tehnyt hänen kanssaan yhteistyötä tiiviisti noin vuodesta 2015 alkaen osana kansallista lastensuojelun tutkimusta ja kehittämistä erilaisissa hankkeissa. Laura on ollut silloisen taustayhteisönsä SOCCA:n edustajana tärkeä yhteistyökumppani mm. Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmassa vuodesta 2016 alkaen. Tuolloin organisoitiin lastensuojelun ja erityistason palveluiden kehittämiseksi laaja kansallinen lastensuojelun kehittämisprosessi, johon osallistui useiden vuosien ajan satoja ihmisiä eri puolilta maata.  Laura osallistui tähän työhön sen ytimessä: hän oli mukana mm. THL:n työntekijöiden ja kokemusasiantuntijoiden muodostamassa työrukkasessa, joka koottiin suunnittelemaan sitä, miten laajassa kansallisessa reformissa saataisiin asiakasääntä edustavien ääni kuuluviin. Tavoitteena oli tehdä kehittämistyötä siten, että siihen olisi helppoa ja luontevaa myös kokemustiedon edustajien osallistua tasavertaisina kehittäjinä yhdessä työntekijöiden kanssa.

Kehittämistyön lisäksi olemme myös toimittaneet useita julkaisuja eri teemoista yhdessä Lauran kanssa ja koonneet yhdessä kentän tietoa kehittämistyön tueksi.

Laura on kaikessa tekemisessään aikaansaava ja innovatiivinen ja laaja-alainen verkostojen kutoja ja verkostomaisen yhteiskehittämisen pioneeri. Hän tarttuu pelkäämättä haastaviin teemoihin, kuten esimerkiksi taistelualueilta palaavien lasten auttamisen keinoihin, vaativan tason palveluiden jäsentämiseen ja kehittämiseen (sosiaali- ja terveydenhuollon osaamis- ja tukikeskukset) tai monimutkaisten ja erityistä osaamista vaativien tilanteiden jäsentämiseen sosiaalityössä.

Lauralla on kokemusta myös käytännön sosiaalityöstä, joten hän ymmärtää, millaisia reunaehtoja asiakastyössä kohdataan. Hän on pyrkinyt koko uransa ajan tukemaan ruohonjuuritason työtä, esimerkiksi Kuvastin-menetelmän ja systeemisen työotteen avulla. Lauraa kiinnostaa aidosti se, miten todellisen ja hyödyllisen avuksi olemisen edellytykset rakentuvat palveluissa eri tasoilla, erityisesti ruohonjuuritasolla. Tätä hän haluaa tukea ja edistää. Laura on intohimoinen sosiaalityön käytäntötutkimuksen toteuttaja ja hänellä on laajat kansainväliset verkostot sosiaalityön käytäntötutkimukseen maailmanlaajuisesti.

Hän on taitava luomaan verkostoja, saamaan asioita alulle ja viemään niitä loppuun. Hän on diplomaattinen yhteistyön rakentaja, joka etenee toisia huolella kuunnellen ja dialogia ylläpitäen kohti tavoitteita. Laura on diplomaattinen, mutta sinnikäs ja näkemyksellinen ammattilainen, joka kutsuu myös vastakkaista mieltä olevia dialogiin erilaisista teemoista kehittämissuuntien määrittelemiseksi yhdessä.  Hän on humaani ja suoraselkäinen sosiaalialan visionääri, jonka yhteistyökumppanina toimiminen on etuoikeus.   

 

Mistä on kyse?

Haluamme nostaa valokeilaan ammattilaisia, jotka teoillaan, toiminnallaan, puheellaan, uusilla keksinnöillään, opettamistaidoillaan, hiljaisella tiedollaan tai vuorovaikutus- ja kohtaamisosaamisellaan tekevät lastensuojelusta parempaa, ja kiittää heitä.

Päivi Petrelius

Yrittäjä, työnohjaaja ja kouluttaja, sosiaalityöntekijä (YTT)