Kirjavinkki: Teinin mieli – Opi ymmärtämään nuorta

Ihmiset ja ilmiöt | Leea Mattila, Janna Manninen | 16.1.2024

Jaa artikkeli

Nuorisoa on pidetty pilaantuneena ainakin antiikin Kreikan ajoista lähtien, mutta oikeastihan nuoruus on ihanaa aikaa ja nuoret ovat upeita!

 

Teinin mieli kertoo siitä, miksi murrosikä on tärkeä elämänvaihe niin nuorelle itselleen kuin hänen aikuisille läheisilleen. Teos pohjautuu mentalisaatioteoriaan eli kykyyn ymmärtää omia tunteita ja reaktioita sekä eläytyä toisen mieleen. Nuoruusiän kehitystä tarkastellaan tuoreesta näkökulmasta eli tunnesäätelyn, vuorovaikutuksen ja resilienssin kautta. Nuoruusvaiheen haasteita iloineen ja itkuineen käsitellään hauskasti ja kunnioittavasti arkista elämää ymmärtäen.

Psykologi ja psykoterapeutti Leea Mattilan sekä lastenpsykiatri ja perhe- ja paripsykoterapeutti Janna Mannisen kirjoittama kirja julkaistiin 12.1.2024.

Janna Manninen ja Leea Mattila. Kuvaaja: Marek Sabogal

 

Mitä kirja voisi antaa lasten ja perheiden kanssa työskenteleville?

Kirja sopii paitsi vanhemmille ja lähiaikuisille, myös kaikille nuorten parissa työskenteleville. Teos pohjautuu luotettavaan, viimeaikaisesti tieteellisesti tutkittuun tietoon ja sen kirjoittajat ovat mielenterveyden pitkän linjan ammattilaisia. 

Kirja toimii nykyaikaan päivitettynä käsikirjana nuorten mielenterveyden ja kehityksen osalta. Kirjaan on koottu yleisimpiä, vakavuusasteeltaan vaihtelevia teineihin liittyviä huolenaiheita ja pohdintavastauksia niihin. Tämä kirja luo ymmärrystä nuoren kehitykseen, jota tarkastellaan tunnesäätelyn, aivojen muotoutumisen, vuorovaikutuksen ja resilienssin näkökulmista. Lukija voi oppia ymmärtämään myös omaa mieltään. 

Teinin mieli tarjoaa kaikille nuorten kanssa toimiville samaistumispintaa ja tukea, ymmärrystä, inspiraatiota, lohtua, vertaistukea, huumoria ja selviytymiskeinoja. Nuoruusvaiheen haasteita iloineen ja itkuineen käsitellään hauskasti ja kunnioittavasti arkista elämää ymmärtäen.

 

Mitkä ovat kirjan keskeisimmät viestit?

Nuorisoa on pidetty pilaantuneena ainakin antiikin Kreikan ajoista lähtien, mutta oikeastihan nuoruus on ihanaa aikaa ja nuoret ovat upeita! Teini-ikä on valtava muutosvaihe ja sisältää ennenkaikkea mahdollisuuksia, joita meidän aikuisten tulisi huomata, tukea ja suojella. 

Nuoren mielen kehitystä suojaa ennenkaikkea mentalisoiva vuorovaikutus, jonka tarkastelu on kirjan punainen lanka. Mentalisaatio tarkoittaa halua yrittää ymmärtää omia tunteitaan ja reaktioitaan sekä eläytyä toisen mieleen. Se on tutkitusti hyvän, yhteyttä luovan vuorovaikutuksen taustatekijä. 

 

Miten kirja sai alkunsa?

Olemme aiemmin kirjoittaneet yhdessä kirjan Mitä ihmettä? Opi ymmärtämään lapsesi mieltä (Gummerus, 2019), joka käsittelee mentalisaatiota vanhemmuudessa, etenkin pikkulapsivaiheessa. Mentalisaatiolle on runsaasti tilausta kuitenkin myöhemminkin, ja tuntui luontevalta jatkaa samaa teemaa. Olemme itsekin teini-ikäisten vanhempia, joten nuorten kehityspaineet ja vanhemmuuden kiemurat meille tuttuja niin henkilökohtaisesta kuin ammatillisestakin näkökulmasta. Lisäksi, valtava ja ajankohtainen nuorten mielenterveyskriisi sysäsi meitä vahvasti tälle suunnalle. Juuri tämänkaltaista ja aivan tuoreeseen tutkimustietoon pohjautuvaa kirjaa ei suurelle yleisölle Suomessa ole kirjoitettu. 

 

Mitkä kirjat ovat olleet teille ammatillisesti merkittäviä?


Suosittelen Antti Rönkä: Jalat ilmassa (Gummerus, 2019). 

Se on autofiktiivinen, koskettava kuvaus nuoren miehen elämästä, jossa nuoruuden kasvupaineet vielä tuntuvat, eletyt kivut ja arvet satuttavat, mutta toisten hyväksyntä lopulta kantaa. Teos on antoisa terapiatyötä tekeville, samaistuttava kenelle tahansa kipeää henkilöhistoriaa kantavalle ja empatiaa herättelevä ihan jokaisen ihmisen kohdalla. 

Tietokirjapuolelta suosittelen kaikille kasvattajille ja huoltajille psykologi Daniel Hughesin teosta Kiintymyskeskeinen vanhemmuus (PT-Kustannus, 2011). Se kertoo lämpimällä tavalla kiintymyssuhteita vaalivasta vanhemmuudesta ja vuorovaikutuksesta.

Ja tottakai voimme suositella aiempaa kirjaamme Mitä ihmettä? Opi ymmärtämään lapsesi mieltä (Gummerus, 2019) – avuksi ja lohduksi vanhemmuuden lukuisiin ihmeellisiin hetkiin. 

Leea Mattila

Psykologi ja psykoterapeutti

Janna Manninen

Lastenpsykiatri, pari- ja perhepsykoterapeutti