Kirjavinkki: Traumainformoitu työote - Johanna Linner Matikka ja Tiia Hipp

Ihmiset ja ilmiöt | Johanna Linner Matikka | 16.1.2023

Jaa artikkeli

”Suljin pois monta vuotta, en halunnut käsitellä näitä. Häpeä pitää ylivireisenä, suorittajana.”

Traumainformoitu työote on Johanna Linner Matikan ja  Tiia Hippin toimittama tietokirja, jossa on useiden eri asiantuntijoiden artikkeleja. Kirja julkaistaan 2.2.2023.

Ihmistyössä kohdataan päivittäin asiakkaita, joilla on elämänhistoriassaan erilaisia vaikeita ja traumaattisia kokemuksia. Näiden elämänkokemusten ymmärtämiseen tarvitaan tutkimukseen perustuvaa tietoa ja osaamista, jotta haavoittavien kokemusten seuraukset osataan huomioida kohtaamisissa ja vältetään lisävaurioiden syntymistä.

Traumainformoitu työote edistää asiakkaan hyvinvointia, vaikeuksista selviytymistä ja toipumista. Tällöin kohtaamisen keskeisenä lähtökohtana on turvan tunteen vaaliminen ja vahvistaminen. Kun asiakas saa tarkoituksenmukaista tukea ja tietoa, hän alkaa ymmärtää haitallisten elämänkokemustensa vaikutuksia mutta löytää myös toipumisen toivon.

Kirjassa tarkastellaan muun muassa erilaisia elämänkriisejä, lapsuusajan haitallisia kokemuksia, lähisuhteissa koettuja väkivaltakokemuksia, traumatisoitumista, toipumisen edellytyksiä ja resilienssin tukemista arjessa. Teos tarjoaa vankan tietopaketin sosiaalityön, terveydenhuollon ja kasvatusalan ammattilaisille. Kirjan sisällöt rikastuttavat arjen työtä sekä vahvistavat ihmistyössä jaksamista.

Johanna Linner Matikka (YTM) on sosiaalialan moniosaaja, kouluttaja ja tietokirjailija. Hän on työskennellyt järjestökentällä sekä julkisella sektorilla asiakastyössä ja asiantuntijana. Väitöskirjatutkimuksessaan hän tutkii lähisuhdeväkivaltaa kokeneiden toipumista ja turvan uudelleen rakentumista.

Tiia Hipp (YTM) on erikoissosiaalityöntekijä ja kouluttaja. Hän on työskennellyt sosiaali- ja kriisipäivystyksessä sekä lastensuojelun asiakastyössä ja asiantuntijatehtävissä järjestökentällä ja julkisella sektorilla. Hän opiskelee parhaillaan traumapsykoterapeutiksi.

Muut kirjoittajat ovat tunnettuja sosiaali-ja yhteiskuntatieteiden, psykologian, psykiatrian ja lääketieteen asiantuntijoita.

Esitimme Johanna Linner Matikallle (kuvassa) muutaman kysymyksen.

Mitä kirja voisi antaa lasten ja perheiden kanssa työskenteleville?

Kirja tarjoaa laajan, moniäänisen ja rikkaan tietopaketin ammattilaisille traumainformoidusta työotteesta. Siinä esitellään emotionaalisen trauman teoriaperusta, trauman hoitoa ja toipumisen edellytyksiä sekä pahoinvoinnin juurisyitä useista eri näkökulmista. Lisäksi kirjassa on esillä ammattilaisen oman kasvuhistorian vaikutukset ja työssä jaksamisen kysymykset. Suosittelen kirjaa kaikille ammattilaisille ja alan opiskelijoille, se antaa varmasti ajateltavaa pitkäksi aikaa.

Mitkä ovat kirjan keskeisimmät viestit?

Kirjan keskeisin viesti on, että haavoittuvuuden kohtaaminen edellyttää riittävää turvan kokemusta ammattilaisessa ja sen myötä syntyvää kykyä rakentaa turvaa arjen vuorovaikutustilanteissa. Turva on vastalääke pahoinvoinnille, jota ihmistyön arjessa kohdataan mutta sellaista ei voi tuottaa ja tarjota, mitä ei itsellä ole. Teema kytkeytyy toki myös rakenteelliseen keskusteluun esimerkiksi riittävistä resursseista, johtamisesta ja palkkauksesta.

Miten kirja sai alkunsa?

Tarve toimittaa tämä kirja syntyi kokemuksesta, että olisin itse nuorena sosiaalialan opiskelijana ja myöhemminkin työelämässä hyötynyt tällaisesta kirjasta, jossa haavoittuvuutta kuvataan konkreettiselta ja arkiselta tasolta. Halusimme tehdä kirjan joka herättää lukijan pohtimaan omaa elämäänsä, ammatillisuuttaan, toimintaansa työssä sekä vaikuttamaan omalla tavallaan yhteiskunnassa kestävän sosiaalisen hyvinvoinnin vahvistumiseksi.

Mikä kirja on ollut sinulle ammatillisesti merkittävä?

Omalla työuralla on ollut monia merkittäviä teoksia, joista tohtori Martti Lindqvistin Auttajan varjo on yksi tärkeimmistä. Viime vuosina minua ovat puhutelleet pediatri Nadine Burke Harrisin teos Syvälle ulottuvat juuret sekä isän ja tyttären kirjoittama kirja Sisäisen orvon viisaus (Kaisa ja Simo Kuurne).

Johanna Linner Matikka

Yhteiskuntatieteiden maisteri (YTM), laillistettu sosiaalityöntekijä sekä sosionomi-diakoni (AMK)