Vuoden 2023 luetuimmat jutut ja 10 000 uutta lukijaa

Ihmiset ja ilmiöt | | 26.1.2024

Jaa artikkeli

Viime vuonna 10 000 uutta lukijaa löysivät tiensä verkkosivustollemme.

 

Vuosi 2023 oli meille merkittävä vuosi. Se oli verkkomediamme ensimmäinen täysi kalenterivuosi ja saimme tuoda esille usean ammattilaisen kautta näkökulmia lastensuojelutyöstä ja sen kehittämisestä. Sivustomme keräsi huikean määrän uusia lukijoita. Lukijamäärän kasvu heijastaa kiinnostusta lastensuojeluun liittyviä tärkeitä teemoja kohtaan. 

Kiitämme kaikkia lukijoita ja kirjoittajia paremman lastensuojelun äärelle pysähtymisestä. Toivotamme mitä lämpimimmin tervetulleiksi kaikki mukanaolijat, uudet ja vanhat – yhdessä kehittämällä mahdollistamme parempaa lastensuojelua!

 

Lastensuojelun ammattilaiset ovat viime aikoina kiinnittäneet huomiota traumatietoisuuteen ja sen merkitykseen, ja se on nähtävissä myös meidän kävijätiedoissamme. Tietoisuus traumoista ja niiden vaikutuksista on keskeistä lastensuojelutyössä. Traumatietoisuutta koskevat artikkelimme ovat luetuimpien artikkeliemme kärjessä. 

Artikkeleiden lisäksi myös Anna hyvän kiertää kehut lukeutuvat luetuimpiin juttuihimme. Kyseessä on juttusarja, jossa ammattilaiset saavat tilaisuuden kehua toisiaan – niitä arjen sankareita, jotka tekevät lastensuojelusta parempaa. Haluamme kiittää ammattilaisia, jotka omilla teoillaan, toiminnallaan, puheillaan, uusilla keksinnöillään, opettamistaidoillaan, hiljaisella tiedollaan tai vuorovaikutus- ja kohtaamisosaamisellaan parantavat lastensuojelua, ja tuoda heidät ansaitusti esiin valokeilassa.

Alla vuoden 2023 luetuimmat artikkelimme. Nämä artikkelit ovat vain pintaraapaisu verkkomediamme monipuolisesta sisällöstä.

 


 

ARTIKKELI | Minna Kerminen, Heidi Jussila, Assi Ailoranta | 4.10.2023

Miksi traumatietoisuus on tärkeää lastensuojelussa?

Traumojen äärellä työskentely voi kuormittaa auttajiakin, ja siksi traumatietoisuus huomioi myös epäsuoran trauman vaikutuksia ammattilaisiin.


 

 ARTIKKELI | Minna Kerminen, Heidi Jussila, Assi Ailoranta | 15.9.2023

Tietoisuus traumoista ja niiden vaikutuksista

Artikkelissa tutkitaan ja tarkastellaan sitä, mitä traumalla tarkoitetaan, miten trauma ilmenee ja vaikuttaa lapsissa ja aikuisissa, ja miksi tietoisuus traumoista ja niiden ilmenemismuodoista on niin tärkeää lastensuojelutyössä.


 

ARTIKKELI | Heidi Jussila | 26.1.2023

Resilienssin vahvistaminen – Miten lapsi voi pärjätä, kukoistaa ja toipua vastoinkäymisten keskellä tai niiden jälkeen?

Lapsuuden kielteisiä, haavoittavia ja traumaattisia kokemuksia kohdanneiden lasten resilienssi syntyy erityisesti häntä ympäröivien suhteiden kautta; perheen tarjoaman tuen, vanhemman antaman hyvän hoivan, toimivien lapsi-vanhempi –suhteiden, vanhemman vanhemmuustaitojen, vanhempien hyvän mielenterveyden, koulun tuen, ikätoverisuhteista saadun sekä muun sosiaalisen tuen kautta.


 

VIERASKYNÄ | Kaarina Mönkkönen | 5.1.2023

Uuden ajan lastensuojelu – vanhaa, uutta, lainattua

Artikkelissa käsitellään Suomen lastensuojelun nykytilaa ja sen kehitystä. Artikkelin mukaan lastensuojelu on kehittynyt paljon viime vuosikymmeninä, mutta työtä on vielä paljon tehtävänä. Lastensuojelun haasteisiin kuuluvat esimerkiksi perheiden tukemisen kehittäminen, lastensuojelun ammattilaisten resurssien lisääminen sekä lastensuojelun palveluiden saatavuuden ja laadun parantaminen.


 

NÄKÖKULMA | Heidi Jussila, Assi Ailoranta, Mikko Ailoranta | 29.3.2022

Mikä lastensuojelussa on vaikuttavaa?

Lapsia voidaankin tutkimustiedon mukaan suojata kuormittavilta kokemuksilta ja niiden haitallisia vaikutuksia voidaan vähentää interventioilla.  Artikkelissa käsitellään tutkimukseen perustuvia näkökulmia lastensuojelun avohuoltoon ja sijaishuoltoon.


 

NÄKÖKULMA | Marjo Pajari, Assi Ailoranta | 22.2.2023

Miksi vanhempien parisuhteen äärellä kannattaa työskennellä myös lastensuojelussa?

Vanhempien parisuhteella on suurempi merkitys lapsen hyvinvointiin kuin yleensä ehkä ajatellaan. 


 

NÄKÖKULMA | Mirva Keinänen | 6.9.2022

Neuropsykiatrisesti erityinen lapsi ja perhe lastensuojelun asiakkaina

Artikkelissa esitetään käytännön vinkkejä neuropsykiatrisesti erityisten lasten kohtaamiseen lastensuojelutyössä.


 

VIERASKYNÄ | Sanni Salonen | 12.1.2023

Millaista lastensuojelun jälkihuollon sosiaalityötä nuoret toivovat?

Lastensuojelun ja nuorisopsykiatrian yhteisasiakkuuksien tutkimiseen keskittyvän LANUPS -hankkeen tavoitteena on ollut tunnistaa sellaisten nuorten toteutuneet palvelut ja palvelutarpeet, jotka ovat olleet sekä lastensuojelun avo- ja sijaishuollon että nuorisopsykiatrian avo- tai osastohoidon asiakkaina.  


 

ARTIKKELI | Minna Kerminen, Heidi Jussila, Assi Ailoranta | 19.12.2023

Traumatietoinen kohtaaminen lastensuojelussa

Jokainen kohtaaminen on mahdollisuus tarjota asiakkaalle korjaavia kokemuksia, välttää uudelleen traumatisoimista sekä edistää traumoista toipumista. Tämä artikkeli on traumatietoisuutta koskevan neljän artikkelin sarjamme kolmas osa.


 

ARTIKKELI | Heidi Jussila | 21.6.2023

Vanhemmuuden tukeminen on vaikuttavan lastensuojelutyön ydintä

Vanhemmuutta tukemalla voidaan edistää tervettä lapsen kehitystä, kasvuolosuhteiden turvallisuutta  ja mielenterveyttä.


 

ARTIKKELI | Heidi Jussila | 31.3.2022

Miksi varhainen tuki on tärkeää?

Varhaisen tuen keskeisyys nojaa vahvasti tietoon lapsen biologisesta ja sosioemotionaalisesta kasvusta ja kehityksestä. Lapsen kehitys on kaikkein nopeinta ajanjaksolla 1000 päivää hedelmöityksestä.


 

 

Haluatko mukaan kirjoittamaan Parempaa lastensuojelua? Haluatko tuoda keskusteluun oman ajatuksesi tai täysin uuden näkökulman? Kenen ajatuksia paremmasta lastensuojelusta haluaisit lukea? Voit ilmoittautua kirjoittajaksi tai ehdottaa sisältöä tästä linkistä tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen tuula.kaarela-korhonen@profiam.fi.