Anna hyvän kiertää: Jarmo Salosen terveiset Jaana Kivistölle

Ihmiset ja ilmiöt | Jarmo Salonen, Jaana Kivistö | 9.4.2024

Jaa artikkeli

Anna hyvän kiertää on juttusarja, jossa toinen ammattilainen kehuu ja kiittää ammattilaista, joka on tehnyt hänen työpäivästään paremman aiemmin tai ajankohtaisesti.

 

 

Kuka olen?

Olen Jarmo Salonen, sosiaalityöntekijä, pari- ja perheterapeutti.

Olen työskennellyt Helsingin kaupungin lastensuojelussa vuodesta 1990. Aloitin 1.6.1990 silloisen Oulunkylän erityislastenkodin sosiaalityöntekijänä. Ajoitus oli erinomainen, sillä pääsin mukaan perhekeskeisen työn prosessikoulutuksiin, jotka ovat vahvasti vaikuttaneet omaan ajatteluuni ja tapaani tehdä työtä.

Elämällä on usein tapana kuljettaa meitä ennalta arvaamattomia polkuja ja niinpä löysin itseni yllättäen 2018 Helsingin lastensuojelun avohuollon systeemisen toimintamallin pilottitiimien perheterapeuttina.  Tällä hetkellä toimin Helsingin lastensuojelun sosiaalityön psykoterapeuttitiimin esihenkilönä.

 

 

Ketä haluan kehua ja miksi?

Olen oppinut työssäni paljon kohtaamiltani asiakkailta ja työtovereilta sekä muilta ammattialaisilta.  

Tänään haluan kehua ja kiittää erityisesti Jaana Kivistöä, jonka olen tuntenut jo useiden vuosikymmenten ajan erilaisten työkuvioiden kautta.

Tapasin Jaanan ensimmäisen kerran hänen toimiessa Helsingin lastensuojelun avohuollon sosiaalityöntekijänä ja ollessani erityissosiaalityöntekijänä lasten kriisivastaanotossa. Jaanasta välittyi jo silloin hänen kykynsä kuunnella kaikkia osapuolia, sekä aito halu ja kiinnostus toisten ajatuksia ja merkityksenantoja kohtaan. Jaana on taitava ilmaisemaan näkemyksensä toista kunnioittavasti ja dialogisesti, vaikka asioihin olisi hyvinkin erilaiset näkökulmat. Mielestäni Jaanan arvostava, empaattinen läsnäolo ja lämmin huumori viimeistään saa ihmiset rentoutumaan.

 

Arvostaan suuresti Jaanan kykyä ottaa haastavat tilanteet rauhallisesti ja hänen luottamustansa siihen, että kyllä tästä selvitään, kunhan vain jatkamme asioiden tutkimista yhdessä.

Kun Jaana siirtyi erityissosiaalityöntekijäksi Malminkartanon nuorten vastaanottoon, sain hänestä läheisen kollegan. Perhekeskeisen ja asiakaslähtöisen ajattelun lisäksi Jaanasta ilmeni loputon kiinnostus ja into kehittää ja löytää uusia tapoja tukea asiakkaita ja työyhteisöä. Kiinnostus vei hänet kouluttautumaan perheterapeutiksi, EMDR-terapeutiksi, systeemisen lastensuojelun kouluttajaksi.

Systeemisen lastensuojelun pilottihankeen aikana Jaana oli minulle korvaamattoman tärkeä keskustelukumppani. Sain jakaa hänen kanssaan ajatuksia pilotin onnistumisista ja epätoivon hetkistä, sekä rohkaisua jatkaa eteenpäin. Ajattelen, että Jaana innostuneisuudellaan, tarmokkuudellaan ja erinomaisena kouluttajana on vienyt systeemistä työotetta valtakunnallisesti merkittävästi eteenpäin.

Jaanan kanssa on aina ollut innostavaa keskustella työstä (kaikesta muustakin). Hänellä on paljon raikkaita ajatuksia siitä, miten voimme kehittää työtämme, jotta olemme paremmin avuksi asiakkaille ja tuemme heidän toimijuuttaan omassa elämässään.


Mistä on kyse?

Haluamme nostaa valokeilaan ammattilaisia, jotka teoillaan, toiminnallaan, puheellaan, uusilla keksinnöillään, opettamistaidoillaan, hiljaisella tiedollaan tai vuorovaikutus- ja kohtaamisosaamisellaan tekevät lastensuojelusta parempaa, ja kiittää heitä.

Jarmo Salonen

Sosiaalityöntekijä sekä pari- ja perheterapeutti

Jaana Kivistö

Sosiaalityöntekijä ja perhepsykoterapeutti